Preoti de caritate din judetul Sibiu

Coordonator:

Pr. Ioan Ovidiu Coroiu

 

Coordonator adjunct:

Pr. Dr. Ioan Ciprian Cândea

 

Prezentare generală

 

În judeţul Sibiu activează 9 preoţi de caritate, activitatea lor misionar-pastorală desfăşurându-se în trei categorii de instituţii sociale, după cum urmează:

 

I. Spitale


 1. Spitalul Clinic Judeţean Sibiu, biserica “Naşterea Maicii      Domnului”, pr. Ioan Drăgoi;
 2. Spitalul Militar Sibiu, biserica “Înălţarea Domnului şi Sf. Mucenic Pantelimon”, pr.Dănuţ Zamfir Papară;
 3. Spitalul de Psihiatrie “Gheorghe Preda” Sibiu, biserica “Sf. Vasile cel Mare şi Sf. Serafim de Sarov”, pr.dr. Ioan Ciprian Cândea;
 4. Spitalul de Pneumologie Sibiu, biserica “Sf. Nectarie şi Sf. Ioan Rusul”;
 5. Spitalul Municipal Mediaş, biserica “Sf. Nicolae”, pr. Romeo Guliman;
 6. Spitalul Râul Vadului, biserica “Sf. Dumitru”, pr. Liviu Vasiu.


II. Cămine pentru persoane vârstnice

 

 1. Azilul de Bătrâni Sibiu, biserica “Adormirea Maicii Domnului”, pr. Ioan Trifan;
 2. Căminul de Bătrâni Sibiu,  biserica “Sf. Ioan Iacob Românul”;
 3. Căminul Spital Sălişte, pr. Ioan Claudiu Teşa.

 

III. Biserici Parohiale

 

Parohia Persoanelor deficiente de auz, biserica “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului şi Sf. Vasile cel Mare”, pr. Vlăduţ Marian.

 

Preoţii care activează în unităţi spitaliceşti aduc prezenţa lui Hristos unei categorii variate de bolnavi, programul liturgic şi pastoraţia desfăşurându-se în mod diferit, în funcţie de specificitatea fiecărui spital.

 

Preoţii de caritate slujitori în Azile contribuie substanţial la revigorarea stării psiho-afective a persoanelor vârstnice, conjugând activitatea lor prin sprijinul personalului medical.

 

Părintele delegat pentru asistarea religioasă a persoanelor deficiente de auz desluşeşte, în mod unic, tainele divine acestor categorii de persoane prin limbajul specific astfel încât ele pot fi integrate în comunitatea în care trăiesc.

 

Obiective


 • încreştinarea copilor născuţi prematuri, cu şanse reduse de supravieţuire;
 • identificarea cauzelor spirituale care au determinat îmbolnăvirea şi găsirea de soluţii duhovniceşti de vindecare, complementare celor medicale;
 • redescoperirea caracterului de persoană a bolnavului, ca chip a lui Dumnezeu, ca fiinţă creată şi iubită de Dumnezeu;
 • redobândirea încrederii în Dumnezeu şi accentuarea încrederii în sine, în vederea depăşirii perioadelor de criză;
 • conştientizarea stării de boală şi determinarea acceptării ajutorului din partea medicului şi a preotului;
 • dezvoltarea capacităţii bolnavului de interrelaţionare cu factorii angrenaţi în procesul lui de vindecare: preot, medic, psiholog, familie, asistent social (în cazul lipsei familiei).

 

Categorii de beneficiari


 • prematuri
 • nou născuţi
 • copii
 • bolnavi fizic
 • bolnavi psihic
 • bolnavi cronici psihic
 • bolnavi incurabili
 • persoane deficiente de auz
 • persoane vârstnice singure

 

Activităţi desfăşurate

 

 • program religios săptămânal: Sfintele Taine şi ierurgii;
 • asistenţă şi consiliere religioasă în cadrul secţiilor spitaliceşti pentru bolnavii care nu se pot deplasa;
 • oferirea periodică de alimente, îmbrăcăminte, încălţăminte şi obiecte religioase tuturor bolnavilor, în special copiilor şi bolnavilor cronici;
 • consilierea spirituală a membrilor familiilor bolnavilor;
 • servicii de înhumare a bolnavilor decedaţi în spital care nu mai au aparţinători familiali.

 

Resurse umane

 

 • preoţi
 • medici
 • psihologi
 • asistenţi sociali
 • personal medical auxiliar (asistenţi, infirmieri)
 • personal auxiliar bisericesc (cântăreţi, paraclisieri, îngrijitori)
 • donatori
 • aparţinători

 

Parteneri

 

 • sponsori (Trans Agape)
 • asociaţii şi fundaţii (A.S.C.O.R. Sibiu,
 • Oastea Domnului, Asociaţia Gabriela Sibiu)
 • parohii (Protopopiatul Sibiu)
 
Prezentare preoti de caritate

  .
  .
  .